تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند احمداباد

متراژ زمین: ٤٩٠
متراژ بنا: ٤٨٠
قیمت: 45/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند جاده دشتمزار

متراژ زمین: 630
متراژ بنا: 200
قیمت: 40/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ زمین: 150
متراژ بنا: 125
قیمت: 17/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ زمین: 580
متراژ بنا: 140
قیمت: 35/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوی پیام

متراژ زمین: 500
متراژ بنا: 300
قیمت: 36/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 2400
متراژ بنا: 200
قیمت: متری22/500/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 740
متراژ بنا: 920
قیمت: 65/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 360
متراژ بنا: 500
قیمت: 34/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1100
متراژ بنا: 140
قیمت: متری31/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 509
متراژ بنا: 465
قیمت: 50/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 100
قیمت: 19/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 500متر باغ
متراژ بنا: 135
قیمت: 13/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 766باغ
متراژ بنا: 130
قیمت: 45/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 1600
متراژ بنا: 130
قیمت: ریال35/000/000متري

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 1200
متراژ بنا: 380
قیمت: متری30/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 250
قیمت: متری21/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،جاده دشتمزار

متراژ زمین: 1300
متراژ بنا: 60
قیمت: متری26/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 620
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 432
متراژ بنا: 50
قیمت: متری19/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 470
متراژ بنا: 430
قیمت: 35/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 150
قیمت: 15/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 2200
متراژ بنا: 400
قیمت: 100/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1519
متراژ بنا: 200
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،بلوار امام حسین

متراژ زمین: 460
متراژ بنا: 400
قیمت: 20/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 1090
متراژ بنا: 100
قیمت: متری32/000/000ریال
1 | 2 | 3 |