تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

زمین جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ: 272
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ: 1360
ابعاد زمین: 40*35
قیمت: متری12/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ: 130
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 350
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1257
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک آویشن

متراژ: 1100
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 600
قیمت: متری18/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 250
ابعاد زمین: 10*25
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 1000
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 520
قیمت: متری18/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1000
قیمت: متری21/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 4300
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ: 385
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 490
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،کوچه کریمایی

متراژ: 585
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 500
قیمت: متری38/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 425
قیمت: متری38/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 2016
قیمت: متری23/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 3000
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک آویشن

متراژ: 492
قیمت: متری22/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 674
قیمت: متری23/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 1716
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 512
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ: 1200
قیمت: متری3/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ: 382
قیمت: متری17/000/000ریال
1 | 2 | 3 |