تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

زمین جهت فروش در دماوند، ولیران

متراژ: 140
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 1000
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 500
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده دشتمزار

متراژ: 280
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1700
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ: 226
قیمت: متری15/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 452
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 258
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 478
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 250
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان 17 شهریور

متراژ: 350
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند ،دشتمزار

متراژ: 342-280
قیمت: متری45/000/000ریال-متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 400-288
قیمت: متری30/000/000ریال-متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 297
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،بر جاده احمداباد

متراژ: 667
قیمت: متری80/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ: 272
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ: 1360
ابعاد زمین: 40*35
قیمت: متری12/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ: 130
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 350
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1257
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک آویشن

متراژ: 1100
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 600
قیمت: متری18/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 250
ابعاد زمین: 10*25
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1000
قیمت: متری21/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 4300
قیمت: متری30/000/000ریال
1 | 2 | 3 |