تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند، دشتمزار

متراژ: 14000
قیمت: متری 25/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 400-460
قیمت: متری 55/000/000 ریال- متری 72/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 763
قیمت: متری67/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 3000
قیمت: متری 45/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 1500
قیمت: متری 55/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، سنگ پل

متراژ: 1200
قیمت: 120/000/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ: 540
قیمت: متری 60/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ: 2180
قیمت: متری 70/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 6000
قیمت: متری 50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، جاده دشتمزار

متراژ: 1070
قیمت: متری 65/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 1080
قیمت: متری 70/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 1600
قیمت: متری 100/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ: 2200
قیمت: متری 48/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، بلوار امام حسین

متراژ: 1450
قیمت: متری 35/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ: 500
قیمت: متری 50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 2400
قیمت: متری 47/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 1200
قیمت: متری 50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 450
قیمت: متری 52/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 1672
قیمت: متری 55/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، اوره

متراژ: 1300
قیمت: متری 50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 570
قیمت: متری 67/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 2650
قیمت: متری35/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 676
قیمت: متری 50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 850
قیمت: 46/000/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 3048
قیمت: متری 15/000/000 ریال
1 | 2 |