تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،قلعه پا

متراژ: 764
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 500
قیمت: متری33/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 830
قیمت: متری24/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 438
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2450
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 400
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،برجاده احمداباد

متراژ: 1500
قیمت: متری27/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 1010-857
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1106
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 1980
قیمت: متری16/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 500
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتبان

قیمت: متری12/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ: 550
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ: 580
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 1000
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 724
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1010
قیمت: متری21/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 708-680
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 400
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1600
قیمت: متری16/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 175
قیمت: 7/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2517
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1600
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 3000-4200
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،کوچه پاریسی

متراژ: 1200
قیمت: متری24/000/000ریال
1 | 2 | 3 |