تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند ميدان قدس

متراژ واحد: ۱۰۵
قیمت: متري٦٥/٠٠٠/٠٠٠

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 82
قیمت: متری48/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ زمین: 90
متراژ واحد: 46
قیمت: متری 25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 97
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 92
قیمت: متری65/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 125
قیمت: متری80/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 75
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماونداحمداباد

متراژ واحد: 110
قیمت: 4/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 87-95

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 103
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 90
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ زمین: 350
متراژ واحد: 115
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 105-78
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 110

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 250
متراژ واحد: 75
قیمت: 12/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 83
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: ١٧٠
قیمت: متری100/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1560
متراژ واحد: 260
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 52
قیمت: 2/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 100
قیمت: 6/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان17شهریور

متراژ واحد: دوواحد138متری
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان فرهنگ

متراژ واحد: 130
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ واحد: 86
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،بلوار آویشن

متراژ واحد: 150
قیمت: 7/200/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 107
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 |