تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 96
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماونداحمداباد

متراژ واحد: 110
قیمت: 3/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 146
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 87-95
قیمت: متری75/000/000ریال-متری65/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 85
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،کوی پیام

متراژ واحد: 135
قیمت: متری85/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 103
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 90
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17 شهریور

متراژ واحد: 107
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ زمین: 350
متراژ واحد: 115
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 120
متراژ واحد: 84
قیمت: متری17/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 105-78
قیمت: متری46/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 200
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 110
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 152
قیمت: متری28/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 250
متراژ واحد: 75
قیمت: 12/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 83
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 77
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 165-165
قیمت: متری75/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1560
متراژ واحد: 260
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 52
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک امامیه

متراژ واحد: 80
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 55
قیمت: متری22/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 100
قیمت: 6/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 177
قیمت: طبقه اول متری70/000/000ریال-طبقه دوم متری73/000/000ریال
1 | 2 | 3 |