تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ واحد: 138
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ واحد: 130
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 87-95
قیمت: ط اول متری 80/000/000ریال، ط سوم متری 95/000/000 ریال، ط چهارم متری 100/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 86
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ واحد: 103
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ واحد: 80-112-112
قیمت: 20/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 94
قیمت: متری65/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 125
قیمت: متری80/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، بلوار امام خمینی

متراژ واحد: 110
قیمت: 4/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، جاده دشتمزار

متراژ واحد: 82
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ واحد: 130
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 66/5
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 105
قیمت: متری65/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، دشتبان

متراژ زمین: 370
متراژ بنا: 210
قیمت: 15/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 210
متراژ بنا: 130
قیمت: متری55/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 540
متراژ بنا: 300
قیمت: متری45/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ زمین: 170
متراژ بنا: 300
قیمت: 17/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 245
متراژ بنا: 80
قیمت: متری70/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 80-350
متراژ بنا: 90
قیمت: متری40/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ زمین: 68
متراژ بنا: 75
قیمت: 3/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 160
متراژ بنا: 114
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 585
متراژ بنا: 100
قیمت: متری45/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 260
متراژ بنا: 100
قیمت: متری50/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 230
متراژ بنا: 100
قیمت: متری42/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |