املاک ایران زمین دماوند
اطلاعات زمین

کد ملک: A-683

متراژ : 280
وضعیت سند مالکیت : ششدانگ
قیمت : متر50/000/000ریال
آدرس : دماوند،جاده دشتمزار

توجه: این اطلاعات در تاریخ 30 اردیبهشت 1398 و ساعت 21:13 پرینت گرفته شده است و اطلاعات مربوط به این تاریخ می باشد.

------------------------------------------------