املاک ایران زمین دماوند
اطلاعات باغ

کد ملک: B-590

متراژ : 438
وضعیت سند مالکیت : ششدانگ
قیمت : متری25/000/000ریال
آدرس : دماوند،چالکا

توجه: این اطلاعات در تاریخ 28 اسفند 1397 و ساعت 08:15 پرینت گرفته شده است و اطلاعات مربوط به این تاریخ می باشد.

------------------------------------------------