املاک ایران زمین دماوند
اطلاعات زمین

کد ملک: A-571

متراژ : 520
وضعیت سند مالکیت : ششدانگ
قیمت : متری18/000/000ریال
آدرس : دماوند،دشتمزار

توجه: این اطلاعات در تاریخ 26 دی 1397 و ساعت 03:55 پرینت گرفته شده است و اطلاعات مربوط به این تاریخ می باشد.

------------------------------------------------