املاک ایران زمین دماوند
اطلاعات باغ

کد ملک: B-223

متراژ : 529-571
وضعیت سند مالکیت : هرکدام ششدانگ
قیمت : متری35/000/000ریال
آدرس : دماوند،احمداباد

توجه: این اطلاعات در تاریخ 3 اردیبهشت 1398 و ساعت 19:41 پرینت گرفته شده است و اطلاعات مربوط به این تاریخ می باشد.

------------------------------------------------