املاک ایران زمین دماوند
اطلاعات زمین

کد ملک: A-184

متراژ : 500
وضعیت سند مالکیت : ششدانگ
قیمت : متر30/000/000ریال
آدرس : دماوند،چالکا

توجه: این اطلاعات در تاریخ 3 خرداد 1398 و ساعت 19:31 پرینت گرفته شده است و اطلاعات مربوط به این تاریخ می باشد.

------------------------------------------------