املاک ایران زمین دماوند
اطلاعات زمین

کد ملک: A-177

متراژ : 444
وضعیت سند مالکیت : ششدانگ
قیمت : متری25/000/000ریال
آدرس : دماوند،روح افزا
توضیحات : مجوز ساخت

توجه: این اطلاعات در تاریخ 4 مهر 1397 و ساعت 00:09 پرینت گرفته شده است و اطلاعات مربوط به این تاریخ می باشد.

------------------------------------------------