تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 845
متراژ بنا: 150
قیمت: ٢٥/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 5000
متراژ بنا: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 4000
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ: 4300
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ: 2700
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 400-470
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1830
قیمت: متری26/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 500
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 950
قیمت: متری40/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 600
قیمت: 55/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 100
قیمت: متری60/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 90
قیمت: 5/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 450
متراژ بنا: 150
قیمت: متری40/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 450
قیمت: 60/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 600-600
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 529-571
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1131
قیمت: 23/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: ٧٣٣
قیمت: 30/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2700
قیمت: متری31/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ: 10/000
قیمت: متری8/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 3200
قیمت: متری10/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 800
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 640
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 360
قیمت: 20/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان کمربندی

متراژ: 211
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |