تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 114
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 150
قیمت: متری75/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 80
قیمت: 3/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 108
قیمت: متری17/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 70
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 135
قیمت: متری80/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 160
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 71
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 102
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 75
قیمت: 5/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 95
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 117
قیمت: 6/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120-120
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 90
قیمت: 2/200/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 137
قیمت: متری61/500/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 133
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 130
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 78
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 60
قیمت: 2/500/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2800
قیمت: متری30/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1570
قیمت: متر40/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ: 277
قیمت: متري٥٠/٠٠٠/٠٠٠

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 960
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 283
قیمت: متری65/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |