تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 230
متراژ بنا: 100
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2450
قیمت: متری15/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 1200
متراژ بنا: 380
قیمت: متری28/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 1600باغ
متراژ بنا: 120
قیمت: متری12/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 250
قیمت: متری21/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 95
قیمت: 2/700/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 160
متراژ بنا: 150
قیمت: 3/600/000/000ریال

مغازه جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ: 24
قیمت: متری210/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 408
متراژ بنا: 260
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،میدان فرامه

متراژ زمین: 115
متراژ بنا: 100
قیمت: متری25/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،جاده دشتمزار

متراژ زمین: 1300
متراژ بنا: 60
قیمت: متری26/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 300
متراژ واحد: 97
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 190
متراژ بنا: 80
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 100
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 90
متراژ بنا: 176
قیمت: 3/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 79
قیمت: متری36/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ واحد: 80
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 400
قیمت: متری35/000/000ریال

مغازه جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 27
قیمت: متری150/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1000
قیمت: متری21/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 580
متراژ بنا: 210
قیمت: 20/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 4300
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 450
متراژ واحد: 160
قیمت: 9/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 620
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 177
قیمت: متری65/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |