تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 71
قیمت: متری 70/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ واحد: 100
قیمت: متری 80/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ واحد: 156
قیمت: 20/000/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 85
قیمت: متری 45/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان 17 شهریور

متراژ واحد: 67
قیمت: متری 65/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ واحد: 46
قیمت: متری 25/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 77-79
قیمت: متری 75/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، دشتبان

متراژ واحد: 115
قیمت: متری 65/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری55/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 125-125
قیمت: متری 50/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ واحد: 75
قیمت: متری 90/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ واحد: 160
قیمت: متری 90/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 135
قیمت: متری 100/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماونذ، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 100
قیمت: 8/000/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 102
قیمت: متری 90/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری 50/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 137
قیمت: متری72/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ واحد: 110
قیمت: متری 90/000/000 ریال- متری 100/000/000 ریال- متری105/000/000 ریال-متری 95/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ واحد: 83
قیمت: متری 40/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، سنگ پل

متراژ واحد: 113-72
قیمت: متری 60/000/000 ریال- متری 75/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 112
قیمت: متری 60/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 114
قیمت: متری 75/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ واحد: 240
قیمت: متری 90/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ واحد: 130
قیمت: متری 90/000/000 ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 250
متراژ واحد: 75
قیمت: 25/000/000/000 ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |