تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند، میدان قدس

متراژ واحد: 92
قیمت: متری65/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 125
قیمت: متری80/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند، بر جاده احمداباد

متراژ: چهار قواره670 متری
قیمت: متری42/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 75
قیمت: متری60/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دره شیخ

متراژ: 616
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماونداحمداباد

متراژ واحد: 110
قیمت: 4/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 87-95

زمین جهت فروش در دماوند،جاده دشتمزار

متراژ: 280
قیمت: متر50/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 330
متراژ بنا: 360
قیمت: 28/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوی پیام

متراژ زمین: 500
متراژ بنا: 300
قیمت: 36/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 2400
متراژ بنا: 200
قیمت: متری22/500/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 740
متراژ بنا: 920
قیمت: 65/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 360
متراژ بنا: 500
قیمت: 34/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1100
متراژ بنا: 140
قیمت: متری31/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1700
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ: 226
قیمت: متری15/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 452
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 258
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 478
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 250
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان 17 شهریور

متراژ: 350
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند ،دشتمزار

متراژ: 342-280
قیمت: متری45/000/000ریال-متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 400-288
قیمت: متری50/000/000ریال-متری65/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 297
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 3600
قیمت: متری35/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |