تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 2000
متراژ بنا: 450
قیمت: 45/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 750
متراژ بنا: 300
قیمت: 50/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ زمین: 1800
متراژ بنا: 100
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 1600
متراژ بنا: 60
قیمت: متری31/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 930
متراژ بنا: 700
قیمت: 80/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 1100
متراژ بنا: 330
قیمت: 25/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 380
متراژ بنا: 120
قیمت: 7/600/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دالان بهشت

متراژ زمین: 400
متراژ بنا: 210
قیمت: 6/400/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1600
متراژ بنا: 460
قیمت: 90/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1317
متراژ بنا: 200
قیمت: متری35/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ زمین: 250-450
متراژ بنا: 20-100
قیمت: متری10/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 535
متراژ بنا: 500
قیمت: 30/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 159
قیمت: متری32/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 220
قیمت: 15/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوندقلعه پا

متراژ زمین: 210
متراژ بنا: 175
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 350
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،میدان فرامه

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 150
قیمت: 6/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 68
متراژ بنا: 75
قیمت: 2/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 130
متراژ بنا: 125
قیمت: 2/600/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 130
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 356
متراژ بنا: 107
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 160
متراژ بنا: 114
قیمت: متری20/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ زمین: 370
متراژ بنا: 210
قیمت: 12/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 100
متراژ بنا: 300
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 190
متراژ بنا: 80
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |