تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 137
قیمت: متری33/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 72
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 133
قیمت: متری18/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 130
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 61
قیمت: 1/300/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 107
قیمت: 2/600/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 130
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 78
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 93
قیمت: 4/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 145
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 60
قیمت: 1/700/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 160
قیمت: ،طبقه اول متری32/000/000ریال،طبقه دوم متری34/000/000ریال،طبقه سوم متری 37/000/000ریالطبقه چهارم متری37/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: طبقه اول155متری،طبقه سوم135متری
قیمت: طبقه اول متری37/000/000ریال،طبقه سوم متری48/000/000ریا

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2800
قیمت: متری20/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1570
قیمت: متری25/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 150
قیمت: متری15/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 170
قیمت: متری22/000/000

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 4200
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 470
قیمت: 9/500/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ: 277
قیمت: 6/500/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 960-500

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 800
متراژ بنا: 150
قیمت: 15/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 5000
متراژ بنا: 400
قیمت: متری20/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |