تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 159
قیمت: متری30/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 220
قیمت: 9/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوندقلعه پا

متراژ زمین: 210
متراژ بنا: 175
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 350
متراژ بنا: 100
قیمت: 7/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،میدان فرامه

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 150
قیمت: 6/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 68
متراژ بنا: 75
قیمت: 2/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 130
متراژ بنا: 125
قیمت: 2/600/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 252
متراژ بنا: 60
قیمت: متری20/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 271
متراژ بنا: 325
قیمت: 9/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ زمین: 164
متراژ بنا: 85
قیمت: 2/600/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 130
قیمت: 3/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 110
متراژ بنا: 110
قیمت: 4/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 356
متراژ بنا: 107
قیمت: متری30/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 165
متراژ بنا: 160
قیمت: متری25/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 260
متراژ بنا: 100
قیمت: متری23/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 100
متراژ بنا: 300
قیمت: 4/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 120
قیمت: متری25/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 240
قیمت: 3/600/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 435
متراژ بنا: 160
قیمت: متری23/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 324
متراژ بنا: 90
قیمت: 12/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 80
قیمت: 2/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 100
قیمت: متری22/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 140
متراژ بنا: 375
قیمت: 3/500/000/000ریال
1 | 2 |