تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، دشتبان

متراژ زمین: 370
متراژ بنا: 210
قیمت: 15/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 210
متراژ بنا: 130
قیمت: متری55/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 540
متراژ بنا: 300
قیمت: متری45/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ زمین: 170
متراژ بنا: 300
قیمت: 17/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 245
متراژ بنا: 80
قیمت: متری70/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 80-350
متراژ بنا: 90
قیمت: متری40/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ زمین: 68
متراژ بنا: 75
قیمت: 3/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 160
متراژ بنا: 114
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 585
متراژ بنا: 100
قیمت: متری45/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 260
متراژ بنا: 100
قیمت: متری50/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 230
متراژ بنا: 100
قیمت: متری42/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 265
متراژ بنا: 330
قیمت: متری45/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک امامیه

متراژ زمین: 131
متراژ بنا: 80
قیمت: 8/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 100
قیمت: متری50/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 120
قیمت: متری68/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 110
قیمت: 20/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 252-252
قیمت: 20/000/000/000 ریال- 20/000/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 272
متراژ بنا: 220
قیمت: 30/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 202
متراژ بنا: 120
قیمت: متری40/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 90
قیمت: متری25/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 100
قیمت: متری65/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 550
متراژ بنا: 160
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 150
متراژ بنا: 100
قیمت: 4/200/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000 ریال
1 | 2 |