تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 550
متراژ بنا: 160
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ زمین: 265
متراژ بنا: 130
قیمت: متری 60/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 120
قیمت: متری55/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 120
قیمت: متری55/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 90
قیمت: متری 25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 202
متراژ بنا: 120
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 100
قیمت: متری25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 245
متراژ بنا: 80
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 260
متراژ بنا: 160
قیمت: متری47/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 86
متراژ بنا: 60
قیمت: متری25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ زمین: 252
متراژ بنا: 181
قیمت: 6/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 230
متراژ بنا: 100
قیمت: متری20/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 408
متراژ بنا: 260
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،میدان فرامه

متراژ زمین: 115
متراژ بنا: 100
قیمت: متری25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 190
متراژ بنا: 80
قیمت: متری20/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 90
متراژ بنا: 176
قیمت: 3/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 150
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 100
قیمت: 2/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 190
متراژ بنا: 70
قیمت: متری25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 100
قیمت: متری60/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 90
قیمت: 5/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 159
قیمت: متری32/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 220
قیمت: 15/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوندقلعه پا

متراژ زمین: 210
متراژ بنا: 175
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 350
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000 ریال
1 | 2 |