تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 135-135-63-75

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 77
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 86
قیمت: متری24/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 96
قیمت: متری33/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 72
قیمت: متری34/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 160
قیمت: متری42/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ واحد: 100
قیمت: متری42/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 71
قیمت: متری26/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ واحد: 66-74
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 77
قیمت: متری33/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 102
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 75
قیمت: متری47/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 95
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 165
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 70
قیمت: متری18/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 100
قیمت: متری47/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 107
قیمت: متری18/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 134
قیمت: متری37/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 150
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 117
قیمت: 6/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120-120
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ واحد: 68
قیمت: 1/800/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 90
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 68
قیمت: متری28/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |