تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در گیلاوند،روبروی مسجدالرضا

متراژ واحد: 81
قیمت: متری80/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 75-53-157-178
قیمت: متری60/000/000-متری43/000/000ریال-متری38/000/000ریال-متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 190
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 60
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 130
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 114
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 126
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 150
قیمت: متری35/000/000ریال،طبقه سه و چهارمتری39/500/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 100
قیمت: متری28/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 190
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 150
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 110
قیمت: 4/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 76
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 100
قیمت: متری38/000.000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 150
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 115
قیمت: متری26/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ واحد: 78
قیمت: متری22/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 80
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 108
قیمت: متری17/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 170
قیمت: متری29/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 96
قیمت: متری22/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 70
قیمت: متری22/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 85
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 70
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 73
قیمت: متری22/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |