تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 1700
متراژ بنا: 70
قیمت: متری12/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 700
متراژ بنا: 200
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 578
متراژ بنا: 312
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 874
متراژ بنا: 200
قیمت: 28/500/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 700
متراژ بنا: 450
قیمت: 50/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 500-1250
متراژ بنا: 500
قیمت: 60/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 930
متراژ بنا: 500
قیمت: 45/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 300
قیمت: 30/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 527
متراژ بنا: 300
قیمت: 22/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1860
متراژ بنا: 170
قیمت: متری32/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 665
متراژ بنا: 313
قیمت: 23/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1700
متراژ بنا: 620
قیمت: 100/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 323
متراژ بنا: 167
قیمت: 6/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 530
قیمت: 36/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 1380
متراژ بنا: 200
قیمت: متری33/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 758
متراژ بنا: 300
قیمت: متری45/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 1300
متراژ بنا: 350
قیمت: 45/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ زمین: 665
متراژ بنا: 80
قیمت: 22/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 630
متراژ بنا: 240
قیمت: 31/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 2000
متراژ بنا: 450
قیمت: 45/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 750
متراژ بنا: 300
قیمت: 40/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ زمین: 1800
متراژ بنا: 100
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 1600
متراژ بنا: 60
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 930
متراژ بنا: 700
قیمت: 80/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 500
متراژ بنا: 400
قیمت: 20/000/000/000
1 | 2 | 3 | 4 |