تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،ولیران

متراژ بنا: 200
قیمت: 40/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 602
متراژ بنا: 150
قیمت: متری60/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 460
متراژ بنا: 300
قیمت: 32/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 680
متراژ بنا: 500
قیمت: 40/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس،خیابان مفتح

متراژ زمین: 530
متراژ بنا: 500
قیمت: 25/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 419
قیمت: 15/000/000/000 ریاال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 5000
متراژ بنا: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 600
قیمت: 70/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 450
متراژ بنا: 150
قیمت: متری40/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1200
متراژ بنا: 400
قیمت: توافقی

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 870
متراژ بنا: 150
قیمت: 20/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 592
متراژ بنا: 320
قیمت: 18/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 430
متراژ بنا: 100
قیمت: 20/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 430
قیمت: 12/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 180
قیمت: 15/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 590
متراژ بنا: 296
قیمت: 42/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 350
متراژ بنا: 75
قیمت: متری35/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 1700
متراژ بنا: 70
قیمت: متری12/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 700
متراژ بنا: 200
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 874
متراژ بنا: 200
قیمت: 28/500/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 700
متراژ بنا: 450
قیمت: 50/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 500-1250
متراژ بنا: 500
قیمت: 60/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 930
متراژ بنا: 500
قیمت: ٦٥/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 300
قیمت: 30/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 527
متراژ بنا: 300
قیمت: 22/500/000/000ریال
1 | 2 | 3 |