تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 460
متراژ بنا: 300
قیمت: 32/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 4718باغ
متراژ بنا: 300
قیمت: متری17/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 680
متراژ بنا: 500
قیمت: 25/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 1300
متراژ بنا: 130
قیمت: 17/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1570
متراژ بنا: 70
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 578
متراژ بنا: 140
قیمت: متری20/000/000 ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 419
قیمت: 15/000/000/000 ریاال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 800
متراژ بنا: 150
قیمت: 15/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 5000
متراژ بنا: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 798
متراژ بنا: 110
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،مطهری

متراژ زمین: 750
متراژ بنا: 500
قیمت: 26/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1072
متراژ بنا: 100
قیمت: 30/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 600
قیمت: 40/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 450
متراژ بنا: 150
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 450
قیمت: 26/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 1750
متراژ بنا: 60
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1200
متراژ بنا: 400
قیمت: توافقی

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 230
متراژ بنا: 40
قیمت: 50/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 870
متراژ بنا: 150
قیمت: 20/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 592
متراژ بنا: 320
قیمت: 18/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 2584
متراژ بنا: 700
قیمت: 55/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 430
متراژ بنا: 100
قیمت: 10/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 430
قیمت: 9/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 180
قیمت: 15/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 531
متراژ بنا: 296
قیمت: 18/000/000/000
1 | 2 | 3 | 4 |