تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1131
قیمت: 23/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 850
قیمت: 20/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2700
قیمت: متری31/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ: 10/000
قیمت: متری8/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 800
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 640
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2650
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1480
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 1012
قیمت: متری28/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4000
قیمت: متری6/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1069
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1150
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4000
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 2200
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 920
قیمت: 24/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ: 700-960-980
قیمت: متری30/000/000،30/000/000،30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 296
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 1300
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 680-708
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 6000
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2300-2300
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1800
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 620
قیمت: متری22/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 560
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1053
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 |