تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 708
قیمت: متری55/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 400
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2517
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 2168
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2080
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1000-1050-640-640
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 1418
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 3918
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 1100
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1600
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 3000-4200
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،کوچه پاریسی

متراژ: 1200
قیمت: متری24/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ: 1700
قیمت: متری60/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1782
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1820
قیمت: متری45/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2800
قیمت: متری30/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1570
قیمت: متر40/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ: 277
قیمت: متري٥٠/٠٠٠/٠٠٠

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 960
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ: 4300
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ: 2700
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 400-470
قیمت: متری45/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 950
قیمت: متری40/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 529-571
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1131
قیمت: 23/000/000/000ریال
1 | 2 | 3 |