تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند، بر جاده احمداباد

متراژ: 2500
قیمت: متری67/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 1450-1650-2100
قیمت: متری15/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ: 800
قیمت: متری 58/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: حدود 3000 متر
قیمت: متری 50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، دشتمزار

متراژ: 380
قیمت: متری 55/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، دشتمزار

متراژ: 700
قیمت: متری 53/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 815
قیمت: 50/000/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 2562-4684
قیمت: متری 70/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 3078-2868
قیمت: متری 65/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، بلوار شهرداری

متراژ: 1660
قیمت: متری 90/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، سنگ پل

متراژ: 1400
قیمت: متری 45/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 750
قیمت: متری62/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 392_800
قیمت: متری 67/000/000 ریال_ متری62/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 444
قیمت: متری 70/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 2050
قیمت: متری70/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 1600
قیمت: متری 60/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ: 415
قیمت: متری60/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، چالکا

متراژ: 1060
قیمت: متری 45/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، خیابان دانشگاه

متراژ: 1750
قیمت: متری50/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 500
قیمت: متری 55/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، دشتمزار

متراژ: 14000
قیمت: متری 25/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 400-460
قیمت: متری 55/000/000 ریال- متری 72/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 763
قیمت: متری67/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، احمداباد

متراژ: 3000
قیمت: متری 45/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند، روح افزا

متراژ: 1500
قیمت: متری 55/000/000 ریال
1 | 2 | 3 |