تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

زمین جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: چهار قطعه500متری
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 811
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1500
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 914-1900
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 609
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 4000
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1830
قیمت: متری26/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 500
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 600-600
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 360
قیمت: 20/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان کمربندی

متراژ: 211
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1500
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 650
قیمت: توافقی

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1990
قیمت: متری41/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ: 512
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 530
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 1371
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 250
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 3200
قیمت: متر35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 450
قیمت: 20/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 500
قیمت: متر30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 882
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 720
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 444
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 385
قیمت: 30/000/000/000ریال
1 | 2 | 3 |