تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 4200
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 470
قیمت: 9/500/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 4000
قیمت: متری15/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 340
قیمت: متری24/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1830
قیمت: متری13/500/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 500
قیمت: متری18/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 600-600
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 950
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 360
قیمت: 10/000/000/000

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان کمربندی

متراژ: 211
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 400
قیمت: متری21/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1500
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ: 512
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 530
قیمت: متری27/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان معلم

متراژ: 270
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 1371
قیمت: متری15/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 250
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 522
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 3200
قیمت: متری22/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،تیزاب

متراژ: 2/500
قیمت: متری7/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: با اصلاحی930
قیمت: هر قواره10/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 750
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 2100
قیمت: متری6/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 923
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 500
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 | 3 |