تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1600
قیمت: متری16/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 175
قیمت: 7/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 512
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 112
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 102
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 166
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 127
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 91
قیمت: متری22/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 602
متراژ بنا: 150
قیمت: متری23/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک آویشن

متراژ: 2000
قیمت: متری16/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک آویشن

متراژ: 1000
قیمت: متری18/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک آویشن

متراژ: 500
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در گیلاوند،روبروی مسجدالرضا

متراژ واحد: 81
قیمت: متری80/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 190
متراژ بنا: 70
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2517
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2026
قیمت: متری21/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 2168
قیمت: متری19/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 2080
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1000-1050-640-640
قیمت: متری22/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 1418
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 3918
قیمت: متری17/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 1100
قیمت: متری20/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ زمین: 460
متراژ بنا: 300
قیمت: 20/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 4718باغ
متراژ بنا: 300
قیمت: متری17/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1600
قیمت: متری50/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |