تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،قلعه پا

متراژ زمین: 1550
متراژ بنا: 340
قیمت: 18/000/000/000 ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 585
متراژ بنا: 100
قیمت: 6/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ زمین: 1850
متراژ بنا: 500
قیمت: 28/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1782
قیمت: متری20/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 680
متراژ بنا: 500
قیمت: 25/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ بنا: 255
قیمت: 6/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 130
قیمت: متری25/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان قدس،خیابان مفتح

متراژ زمین: 530
متراژ بنا: 50
قیمت: 17/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 1300
متراژ بنا: 130
قیمت: 17/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 150
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ: 382
قیمت: متری17/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 1570
متراژ بنا: 70
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 578
متراژ بنا: 140
قیمت: متری20/000/000 ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 419
قیمت: 15/000/000/000 ریاال

ویلا جهت فروش در دماوند،محله قاضی،بلوار رودخانه

متراژ زمین: 360
متراژ بنا: 80
قیمت: متری23/000/000 ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1822
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 75
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 160
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 88
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 60
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 130
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 114
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 126
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 155
قیمت: 8/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 150
قیمت: متری35/000/000ریال،طبقه سه و چهارمتری39/500/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |