تلفن : 76322530 - 76321530 - 76325050 - 76322424
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 265
متراژ بنا: 330
قیمت: متری45/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک امامیه

متراژ زمین: 131
متراژ بنا: 80
قیمت: 8/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 100
قیمت: متری50/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 290
متراژ بنا: 420
قیمت: 24/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 120
قیمت: متری68/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 110
قیمت: 20/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 252-252
قیمت: 20/000/000/000 ریال- 20/000/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، شهرک روح افزا

متراژ زمین: 272
متراژ بنا: 220
قیمت: 30/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 202
متراژ بنا: 120
قیمت: متری40/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 90
قیمت: متری25/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 100
قیمت: متری65/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 550
متراژ بنا: 160
قیمت: متری30/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 150
متراژ بنا: 100
قیمت: 4/200/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 100
قیمت: متری35/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 80
متراژ بنا: 80
قیمت: 4/500/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله درویش

متراژ زمین: 110
متراژ بنا: 240
قیمت: 4/700/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ زمین: 408
متراژ بنا: 260
قیمت: متری50/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ زمین: 252
متراژ بنا: 181
قیمت: 8/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، فرامه

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 140
قیمت: 4/500/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، محله قاضی

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 150
قیمت: متری 50/000/000 ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند، خمینی آباد

متراژ زمین: 300
متراژ بنا: 110
قیمت: متری 50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند احمداباد

متراژ: ١٢٠٠
قیمت: متري٥٠/٠٠٠/٠٠٠

ویلا جهت فروش در دماوند احمداباد

متراژ زمین: ٤٩٠
متراژ بنا: ٤٨٠
قیمت: 45/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند جاده دشتمزار

متراژ زمین: 630
متراژ بنا: 200
قیمت: 40/000/000/000

زمین جهت فروش در دماوند، خیابان مطهری

متراژ: 500
قیمت: متری50/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |