تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 130
متراژ بنا: 125
قیمت: 2/600/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 252
متراژ بنا: 60
قیمت: متری20/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 271
متراژ بنا: 325
قیمت: 9/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ زمین: 164
متراژ بنا: 85
قیمت: 2/600/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 130
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 110
متراژ بنا: 110
قیمت: 4/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 356
متراژ بنا: 107
قیمت: متری35/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 165
متراژ بنا: 160
قیمت: متری25/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 160
متراژ بنا: 114
قیمت: متری20/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ زمین: 370
متراژ بنا: 210
قیمت: 12/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 260
متراژ بنا: 100
قیمت: متری25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 100
متراژ بنا: 300
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 190
متراژ بنا: 80
قیمت: متری25/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 140
قیمت: متری25/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 270
متراژ بنا: 200
قیمت: 8/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 110
متراژ بنا: 240
قیمت: 4/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 435
متراژ بنا: 160
قیمت: متری25/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک امامیه

متراژ زمین: 165
متراژ بنا: 90
قیمت: 3/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 120
قیمت: 6/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ زمین: 160
متراژ بنا: 150
قیمت: 3/600/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا،محراب1

متراژ زمین: 288
متراژ بنا: 110
قیمت: 7/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 324
متراژ بنا: 90
قیمت: 12/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 80
قیمت: 2/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 100
قیمت: متری22/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 140
متراژ بنا: 375
قیمت: 3/500/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |