تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4000
قیمت: متری6/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1069
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 1214
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 3414
قیمت: متری17/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1150
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4000
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 2200
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 920
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 308
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ: 700-960-980
قیمت: متری30/000/000،20/000/000،20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 500
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 296
قیمت: متری29/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 646
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1850
قیمت: متری19/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2600
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ: 1300
قیمت: متری12/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 680-720
قیمت: متری28/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 6000
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2300-2300
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا،خیابان بهشت

متراژ: 1044
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1800
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 620
قیمت: متری22/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 560
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1053
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |