تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 800
متراژ بنا: 420
قیمت: 27/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 2400
متراژ بنا: 500
قیمت: با اصلاحی متری10/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 108
متراژ بنا: 60
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 578
متراژ بنا: 312
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 250_514
متراژ بنا: 250-300
قیمت: 20/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 874
متراژ بنا: 200
قیمت: 28/500/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 700
متراژ بنا: 450
قیمت: 50/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 255
متراژ بنا: 70
قیمت: 5/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 1200
متراژ بنا: 70
قیمت: 20/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 500-1250
متراژ بنا: 500
قیمت: 60/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 930
متراژ بنا: 500
قیمت: ٦٥/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 850
متراژ بنا: 400
قیمت: 30/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 300
قیمت: 30/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 527
متراژ بنا: 300
قیمت: 22/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1860
متراژ بنا: 170
قیمت: متری32/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 665
متراژ بنا: 313
قیمت: 23/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1700
متراژ بنا: 620
قیمت: 100/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 323
متراژ بنا: 167
قیمت: 6/500/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 310
متراژ بنا: 100
قیمت: متری30/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 530
قیمت: 40/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 1380
متراژ بنا: 200
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 480
متراژ بنا: 450
قیمت: 12/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 758
متراژ بنا: 300
قیمت: متری45/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 400
متراژ بنا: 270
قیمت: 20/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 2300
متراژ بنا: 150
قیمت: متری23/000/000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |