تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 324
متراژ بنا: 90
قیمت: 12/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 80
قیمت: 2/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 250
متراژ بنا: 100
قیمت: متری22/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 140
متراژ بنا: 375
قیمت: 3/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 150
قیمت: متری26/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 38
متراژ بنا: 30
قیمت: 2/500/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 380
قیمت: متری33/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 140
متراژ بنا: 120
قیمت: 3/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،کوچه مسجد جامع

متراژ زمین: 120
متراژ بنا: 185
قیمت: 3/650/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2650
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 735
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 550-554-557
قیمت: متری22/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1480
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1800
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 1012
قیمت: متری22/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4000
قیمت: متری6/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1069
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ: 1214
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 3414
قیمت: متری17/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1150
قیمت: متری22/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4000
قیمت: متری13/500/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 2200
قیمت: متری20/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 920
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 308
قیمت: متری35/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |