تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 150
قیمت: 18/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 630
متراژ بنا: 170
قیمت: 18/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،بلوار آویشن

متراژ زمین: 1460
متراژ بنا: 200
قیمت: 40/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 630
متراژ بنا: 240
قیمت: 28/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 840
متراژ بنا: 150
قیمت: 20/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 500
متراژ بنا: 170
قیمت: 15/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 2000
متراژ بنا: 450
قیمت: 45/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 750
متراژ بنا: 300
قیمت: 40/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ زمین: 1800
متراژ بنا: 100
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 1600
متراژ بنا: 60
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 930
متراژ بنا: 700
قیمت: 55/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 513
متراژ بنا: 300
قیمت: 14/500/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 500
متراژ بنا: 400
قیمت: 20/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 1100
متراژ بنا: 330
قیمت: 25/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 380
متراژ بنا: 120
قیمت: 7/600/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دالان بهشت

متراژ زمین: 400
متراژ بنا: 210
قیمت: 6/400/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه شهید نوروزی

متراژ زمین: 2000
متراژ بنا: 430
قیمت: 65/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه شهید نوروزی

متراژ زمین: 1030
متراژ بنا: 80
قیمت: متری36/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1600
متراژ بنا: 460
قیمت: 90/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه پیام

متراژ زمین: 610
متراژ بنا: 100
قیمت: 18/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1317
متراژ بنا: 200
قیمت: متری15/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمد آباد

متراژ زمین: 400
متراژ بنا: 350
قیمت: 27/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1350
متراژ بنا: 300
قیمت: 41/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خمینی آباد

متراژ زمین: 250-450
متراژ بنا: 20-100
قیمت: متری10/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1400
متراژ بنا: 80
قیمت: متری18/000/000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |