تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 640
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 360
قیمت: 13/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان کمربندی

متراژ: 211
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 500
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1500
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،جاده چشمه اعلا

متراژ: 650
قیمت: توافقی

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1750
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ: 512
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 530
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 1371
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 250
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 522
قیمت: 12/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 3200
قیمت: متر35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 450
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 2100
قیمت: متری6/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 500
قیمت: متر30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 882
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 720
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 444
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 385
قیمت: 20/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 593
قیمت: متری60/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 311-365
قیمت: متری45/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2240
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1806
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 537
قیمت: متری35/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |