تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

زمین جهت فروش در دماوندمیدان قدس

متراژ: 425
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 537
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 450
متراژ بنا: 120
قیمت: 14/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند/فخیابان بهشت

متراژ زمین: 511
متراژ بنا: 300
قیمت: 27/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه تربیت

متراژ زمین: 681
متراژ بنا: 220
قیمت: 19/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 1750
متراژ بنا: 60
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1200
متراژ بنا: 400
قیمت: توافقی

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 2800
متراژ بنا: 200
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 230
متراژ بنا: 40
قیمت: 50/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 481
متراژ بنا: 412
قیمت: 13/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 960
متراژ بنا: 130
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 870
متراژ بنا: 150
قیمت: 20/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 592
متراژ بنا: 320
قیمت: 18/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 2584
متراژ بنا: 700
قیمت: 55/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 430
متراژ بنا: 100
قیمت: 10/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 430
قیمت: 9/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 600
متراژ بنا: 180
قیمت: 15/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مفتح

متراژ زمین: 531
متراژ بنا: 296
قیمت: 18/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 720
متراژ بنا: 250
قیمت: 15/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 350
متراژ بنا: 75
قیمت: متری35/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 1700
متراژ بنا: 70
قیمت: متری12/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 700
متراژ بنا: 200
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 800
متراژ بنا: 420
قیمت: 27/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،اوره

متراژ زمین: 2400
متراژ بنا: 500
قیمت: با اصلاحی متری10/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 108
متراژ بنا: 60
قیمت: متری25/000/000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |