تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 200
قیمت: متری30/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک امامیه

متراژ زمین: 164
متراژ بنا: 110
قیمت: 3/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 99
متراژ بنا: 80
قیمت: 1/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 290
متراژ بنا: 240
قیمت: متری37/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 2170
متراژ بنا: 120
قیمت: متری20/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 450
متراژ بنا: 150
قیمت: متری25/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 450
قیمت: 45/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 600-600
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 529-571
قیمت: متری35/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 500
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 1500
قیمت: متری16/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1131
قیمت: 23/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 707
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 850
قیمت: 20/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2427
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2700
قیمت: متری31/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 350
قیمت: 9/200/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،چشمه اعلا

متراژ: 10/000
قیمت: متری8/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 4560
قیمت: متری10/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 3200
قیمت: متری9/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 800
قیمت: متری50/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،ملک سین

متراژ: 1420
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 640
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 360
قیمت: 13/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان کمربندی

متراژ: 211
قیمت: متری25/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |