تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 2100
قیمت: متری6/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 923
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ: 500
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 882
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 720
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 444
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 480
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 156
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 385
قیمت: 14/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 500
قیمت: 27/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 650
قیمت: متری24/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 593
قیمت: متری40/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 311-365
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 2240
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1806
قیمت: متری31/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 450
قیمت: متری25/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 1450
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ: 1500
قیمت: متری30/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 90
قیمت: متری20/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوندمیدان قدس

متراژ: 425
قیمت: متری35/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 537
قیمت: متری27/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 1026
قیمت: متری25/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،سنگ پل

متراژ زمین: 450
متراژ بنا: 120
قیمت: 14/000/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند/فخیابان بهشت

متراژ زمین: 511
متراژ بنا: 300
قیمت: 27/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،کوچه تربیت

متراژ زمین: 681
متراژ بنا: 220
قیمت: 19/000/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |