تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 114
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 60
قیمت: 2/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 95
قیمت: متری23/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 160
قیمت: ،طبقه اول متری32/000/000ریال،طبقه دوم متری34/000/000ریال،طبقه سوم متری 37/000/000ریالطبقه چهارم متری37/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 140
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 155
قیمت: متری47/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 122
قیمت: 4/500/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 2800
قیمت: متری30/000/000

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1570
قیمت: متر40/000/000

ویلا جهت فروش در دماوند،میدان معلم

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 150
قیمت: متری21/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ زمین: 200
متراژ بنا: 150
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1800
قیمت: متری10/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ: 277
قیمت: متري٥٠/٠٠٠/٠٠٠

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 960
قیمت: متری50/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ: 283
قیمت: متری65/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 845
متراژ بنا: 150
قیمت: ٢٥/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 5000
متراژ بنا: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 180
قیمت: 15/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 4000
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ: 4300
قیمت: متری15/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 900
متراژ بنا: 150
قیمت: 18/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 798
متراژ بنا: 110
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،مطهری

متراژ زمین: 750
متراژ بنا: 500
قیمت: 26/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ: 2700
قیمت: متری25/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 400-470
قیمت: متری45/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |