تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 84
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ واحد: 68
قیمت: 2/250/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 90
قیمت: 2/200/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 68
قیمت: 2/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک امامبه

متراژ واحد: 95
قیمت: 2/200/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 85
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 95
قیمت: 2/800/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 75
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 137
قیمت: متری61/500/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 72
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 133
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 130
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 68
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 61
قیمت: 1/300/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 107
قیمت: 2/600/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 80
قیمت: 2/400/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 130
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 78
قیمت: متری20/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 93
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 145
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ واحد: 78
قیمت: متری20/000/000زیال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |