تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ: 277
قیمت: 6/500/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 960
قیمت: متری33/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ زمین: 800
متراژ بنا: 150
قیمت: 15/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 5000
متراژ بنا: 400
قیمت: متری20/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ زمین: 650
متراژ بنا: 180
قیمت: 15/000/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 4000
قیمت: متری15/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ: 4300
قیمت: متری15/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 900
متراژ بنا: 150
قیمت: 18/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 798
متراژ بنا: 110
قیمت: متری35/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،مطهری

متراژ زمین: 750
متراژ بنا: 500
قیمت: 26/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،دشتبان

متراژ: 2700
قیمت: متری17/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 340
قیمت: متری24/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ: 400-470
قیمت: متری27/000/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ: 1830
قیمت: متری13/500/000ریال

زمین جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ: 500
قیمت: متری18/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،احمدآباد

متراژ زمین: 2935
متراژ بنا: 200
قیمت: 75/000/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،خیابان بهشت

متراژ زمین: 1072
متراژ بنا: 100
قیمت: 30/000/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 400
قیمت: متری30/000/000ریال

باغ جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ: 1050
قیمت: متری19/000/000ریال

ویلا جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ زمین: 1000
متراژ بنا: 600
قیمت: 40/000/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 100
قیمت: متری55/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ زمین: 180
متراژ بنا: 90
قیمت: 5/000/000/000ریال

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 240
متراژ بنا: 200
قیمت: متری30/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،شهرک امامیه

متراژ زمین: 164
متراژ بنا: 110
قیمت: 3/500/000/000

خانه مسکونی جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ زمین: 99
متراژ بنا: 80
قیمت: 1/500/000/000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |