تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 77
قیمت: 1/900/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 71/5
قیمت: متری31/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 100
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 135
قیمت: متری65/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 84
قیمت: متری22/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 77
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 110
قیمت: طبقه اول متری41/000/000ریال-طبقه چهارم متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 86
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 96
قیمت: متری33/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 80
قیمت: 1/800/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 60
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 72
قیمت: متری34/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 72
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 160
قیمت: متری70/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ واحد: 100
قیمت: متری42/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 75
قیمت: متری30/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 71
قیمت: متری60/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،جاده کمربندی

متراژ واحد: 66
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان معلم

متراژ واحد: 91/5
قیمت: متری18/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 77
قیمت: متری33/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 87
قیمت: متری28/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 102
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 100
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 75
قیمت: 5/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 95
قیمت: متری50/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |