تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 107
قیمت: 2/700/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری27/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 134
قیمت: متری37/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 105
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 150
قیمت: متری38/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 117
قیمت: 6/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120-120
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 82
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 62
قیمت: متری22/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 140
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 84
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ واحد: 68
قیمت: 2/250/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان قدس

متراژ واحد: 90
قیمت: 2/200/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 68
قیمت: 2/500/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک امامبه

متراژ واحد: 95
قیمت: 2/200/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،چالکا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 85
قیمت: متری50/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 95
قیمت: 2/800/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 75
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 137
قیمت: متری59/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 72
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 133
قیمت: متری23/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،فرامه

متراژ واحد: 130
قیمت: متری20/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |