تلفن : 02176322530 - 02176321530
همراه: 09121323733 - 09122304500
پیامک : 30006703592592 - 2176322530
ایمیل : info@iranzaminamlak.com

جستجوی ملک

کلمه کلیدی:
نوع ملک:
وضعیت:
محدوده:
متراژ: از تا
قیمت: از تا

لیست املاک

فیلتر کردن اطلاعات:
فروش = زمین باغ ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری
رهن و اجاره = ویلا آپارتمان خانه مسکونی مغازه دفتر اداری تجاری

باغ جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ: 1820
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ زمین: 75-157-178
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 190
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 88
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 60
قیمت: متری32/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 130
قیمت: متری25/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 114
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،دشتمزار

متراژ واحد: 126
قیمت: متری40/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،روح افزا

متراژ واحد: 155
قیمت: 8/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 150
قیمت: متری35/000/000ریال،طبقه سه و چهارمتری39/500/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 110
قیمت: 2/800/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 158
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان مطهری

متراژ واحد: 100
قیمت: متری28/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،احمداباد

متراژ واحد: 190
قیمت: متری55/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 80
قیمت: متری35/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 150
قیمت: متری45/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 120
قیمت: متری23/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 148
قیمت: متری42/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 110
قیمت: 4/000/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 76
قیمت: متری3٨/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله درویش

متراژ واحد: 45
قیمت: متری18/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،خیابان دانشگاه

متراژ واحد: 100
قیمت: متری38/000.000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،محله قاضی

متراژ واحد: 150
قیمت: متری75/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،شهرک روح افزا

متراژ واحد: 115
قیمت: متری26/000/000ریال

آپارتمان جهت فروش در دماوند،میدان 17شهریور

متراژ واحد: 78
قیمت: متری22/000/000ریال
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |